top of page

Ornates

In samenwerking met: Frijke Coumans 

Het gesnoeide en vervormde landschap weerspiegelt het menselijke verlangen om zijn natuurlijke omgeving te kunnen beheersen. Het is een weerspiegeling waarin feitelijkheid voorop lijkt te staan. Symmetrie, perfecte rondingen, of juist rechte lijnen en duidelijke afbakeningen wekken de indruk dat de mens de natuur overmeestert heeft. 

 

Echter is deze indruk slechts een hardnekkige illusie. De natuur is compromisloos. Het levende groeit, krimpt, verandert, takelt af en is oneindig kwetsbaar. Dit lijken alle lagen die we hieraan toevoegen stellig te ontkennen. 

 

Onze serie is een fotografische perceptie van de hopeloze pogingen onze natuurlijke omgeving naar onze hand te zetten. De gemanipuleerde karakters in de beelden weerspiegelen de naïviteit van het idee van controle. Al zou het ons lukken om het levende een nieuwe vorm toe te wijzen, komen we er keer op keer achter dat het levende niet te controleren valt, althans niet op de manier waarop wij gehoopt hadden.

bottom of page