top of page
KvH Bob.png
homeo.png
KvH Bob.png

De Roze Blokken - Juni 2022

De Roze blokken is een studie voorstel om de Rijnkade om te vormen tot recreatieve vrijruimte. Om de stad Arnhem te verbinden met het water en ruimte te bieden voor verschillende gebruikers: mensen, dieren en planten. 

KORVELSEWEG - 2021

 

Namens de ondernemersvereniging in Tilburg ben ik gevraagd om met hun een visie te vormen en deze vervolgens te visualiseren. Het gaat om een straat waar vele ondernemers zijn gevestigd. Door middel van 7 potentiële pleinen, stepping stones, hopen wij de belevingswaarde te verhogen, waardoor het aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van dit gebied.

Reuse the Ruin - 2021

Tijdens deze architectuur georienteerde zomer workshop is aandacht wordt gevraagd voor het cultureel erfgoed in Italië Wij hebben als groep een voorstel ingediend voor de herontwikkeling van een vormalige nederzetting in de buurt van San Gimignano. 

Summerschool 2120 - 2022

Binnen een week inrichtingsvoorstel ontwikkelen voor de omgeving van Arnhem in 2120, 100 jaar in de toekomst.

Zeeland - 2021

Studieopdracht:

 

De Kop van Schouwen in Zeeland kent een lange interessante geschiedenis met water. De Deltawerken en de industriële landbouw hebben geleid tot bodemdaling, verzilting en

verdroging. Samen met een steeds sneller stijgende zeespiegel is het verhogen van de dijken om de zee tegen te houden geen duurzame optie meer. Door polders open te stellen voor het getij, d.m.v. wisselpolders, zal het maaiveld langzaam verhogen door slibaanwas. Tegelijkertijd worden zoetwaterreservoirs ontwikkeld op de grens van zand en klei. De recreatie druk wordt verspreid d.m.v. nieuw te realiseren krachtige hotspots.